Informatieplicht van de K9shop als leverancier

De leverancier moet, voordat de koop wordt gesloten, de volgende informatie verstrekken:

 
K9 Shop

- de identiteit van de leverancier

- de belangrijkste kenmerken van het goed of de dienst

- de prijs

- de wijze van betaling en van levering

- de eventuele leveringskosten

- de geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs

- het recht van de consument om de overeenkomst binnen een bedenktijd te beëindigen

- de minimumduur van de overeenkomst wanneer het gaat om duurzame of periodieke dienstverlening of productlevering.

Uiterlijk bij de levering dient deze informatie schriftelijk te worden bevestigd aan de koper, op een duurzame gegevensdrager.

Naast voorgenoemde informatie moet de leverancier ook de volgende informatie verstrekken:

- de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken:

- het bezoekadres van de vestiging van de leverancier waar de consument met zijn klachten terecht kan; after sales service en garantie

- de voorwaarden voor de ontbinding van de overeenkomst, indien deze van onbepaalde duur is of een duur heeft van meer dan een jaar.